• Hosszúnadrág
  • Kesztyűk 2
  • Kabátok
  • Sokkabat
  • Anvil banner
Keres   Ismertőben is
  Ön itt jár: » Katalógus Személyes adatok  |  Kosár tartalma  |  Pénztár  |  RSS  
Egyéni védőeszközök megfelelősségének értékelése

Az egyéni védőeszközök megfelelősségének értékelése 2004. május 1-ől az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló a 2/2002. (II.7.) SZCSM rendelet szerint történik. Ezzel egy időben az OMMF minősítő bizonyítvány kiadási jogköre megszűnt. Az SZCSM rendelet hatálybalépése előtt korlátozott érvényességgel kiadott "Egyéni védőeszköz minősítő bizonyítvány"-ok érvényességi idejük lejártáig érvényben maradnak.

Az egyéni védőeszközök tanúsítását kategóriáik szerint eltérő követelmények határozzák meg.
Az egyéni védőeszközöknek 3 kategóriája van, mely kategóriákba sorolásnak a következők a szempontjai:

  • védelmi színt
  • védelmi színt megítélhetősége
  • a védelmi színt és a rendeltetés összhangja, illetőleg a megjelenési formája

Az 1. kategóriájú védőeszközöket a gyártó tanúsíthatja EK megfelelőségi nyilatkozattal
- az EU országaiban, illetőleg
- nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén harmadik országban gyártott védőeszköz tekintetében.
Ellenkező esetben a védőeszközt legalább 2. kategóriába tartozónak kell tekinteni, és annak megfelelően kell eljárni.

EK MEGFELELŐSSÉG NYILATKOZAT és EK TÍPUSTANÚSÍTVÁNY

Az EK megfelelősség nyilatkozatot a gyártó vagy a gyártó EU területén letelepedett meghatalmazott képviselője állítja ki, amely lényegét tekintve írásbeli nyilatkozat arról, hogy a védőeszköz a mintának és az SZCSM rendelet előírásainak megfelel.

Nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában harmadik országban gyártott 1. kategóriájú, a 2. és a 3. kategóriájú védőeszközök megfelelőségét bejelentett vizsgáló szerv vizsgálhatja, és ezekre bejelentett tanúsító szervtől
EK típustanúsítvány beszerzése szükséges.

A gyártó köteles a 3. kategóriába tartozó védőeszközök esetében a gyártási folyamat végén a terméket termékellenőrzés alá vetni, vagy teljes minőségbiztosítási rendszert működtetni. Az EK típusvizsgálatot a kérelmezőnek kell kezdeményezni, és a kérelmet csak egyetlen vizsgáló szervhez lehet benyújtani. Az EK típustanúsítvány kiadását a vizsgáló szerv típusvizsgálati jegyzőkönyve birtokában a kérelmezőnek a választása szerinti tanúsító szervnél kell kezdeményeznie.

EK típustanúsítvány kiadás

Az EK típustanúsítvány a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv (a továbbiakban: tanúsító szerv) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett megfelelősség vizsgálat (típusvizsgálat) alapján megfelel a rendelet előírásainak.
Érvényességi idő: az EK típustanúsítványnak időbeli hatálya nincs!!!

Érvényvesztés oka lehet: ha a jóváhagyott azonosítási mintától történő, a védelmi szintet, védelmi képességet, védelmi osztály szerinti követelmény, illetőleg szerkezeti kialakítást érintő eltérés.
Az EK típustanúsítvány nem ruházható át!

Az EK típustanúsítvány bemutatása

A tanúsító köteles a vásárló kérésére lehetővé tenni, hogy a védőeszköz EK típustanúsítványát - másolat formájában - megtekinthesse.

Az EK típustanúsítvány kiadására jogosult szervek

A 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet előírása szerint bejelentett szervek jogosultak 2004. május 1.-től EK típustanúsítvány kiadására. A bejelentés alapja a kijelölés.
A kijelölt vizsgáló vagy tanúsító, illetőleg ellenőrző szervezet: a megfelelősségértékelési eljárásban vizsgálói, tanúsítói, illetőleg ellenőrzési tevékenység végzésére "Kijelölő Okirattal" rendelkező szervezet.

A kijelölési eljárást az OMMF keretében működő Kijelölést Előkészítő Bizottság végzi, a Kijelölő Okiratot a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az OMMF elnöke útján adja ki.

Bejelentett (notifikált) szerv: az Európai Unió Bizottságának bejelentett és általa elfogadott, és ennek alapján az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a feladata rögzítésével, az azonosító számával együtt közzétett szerv. A bejelentés a kijelölő feladata.

Hazánkban a jogszabálynak megfelelő szervek jelenleg nem tevékenykednek.

A 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 20/2004. (IV.25.) FMM rendelettel történt módosítása értelmében az SZCSM rendelet alapján tanúsított egyéni védőeszközök tekintetében a következő előírás érvényes:
"A használó kérelmére a védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy bejelentett szerv végzi el."

Egyéni védőeszközök tekintetében kijelölt vizsgáló szervek:
kijelölésüket a 7/1999. (XI.3.) SZCSM rendelet alapján szerezték, és rájuk érvényes a 13/2004. (VI. 19.) FMM rendelet következő előírása:
A rendelet - 13/2004. (VI. 19.) FMM - hatályba lépése előtt kiadott Kijelölő Okirattal rendelkező szervezet a Kijelölő Okirat érvényességén belül jogosult a minősítő bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatának elvégzésére.

2004. május 1.-től az egyéni védőeszközök egészségügyi szempontú vizsgálatára
a gyártó nem kötelezett.

Az egyéni védőeszközök jelölése

Az egyéni védőeszközökön kötelező a "CE" jelölés feltüntetése és a termék bevizsgálását végző notifikált intézet notifikációs száma.
Az EK jelölést valamennyi védőeszközön kötelező elhelyezni.
A védelmi képességre utaló piktogrammokat a honosított harmonizáló szabványok tartalmazzák.
A jelenleg alkalmazott típusszámok kötelező használata megszűnik.
Vissza
0 tétel
Belépés
E-Mail cím:

Jelszó:


Elfelejtette a jelszót?
Új vásárló
Hírlevél
Ha Ön már vásárlónk itt tud felirakozni.
Email cím:  
Teljes név:
        
Citromsárga jóláthatósági vékony mellény
Citromsárga jóláthatósági vékony mellény
Nettó 375 -Ft;
Bruttó 476 -Ft

Nettó 320 -Ft;
Bruttó 406 -Ft